Ks. Andrzej Szymon Panasiuk, syn Eugeniusza i Heleny, urodził się we Wrześni 27.05.1958 r. W latach 1977-1983 przygotowywał się do kapłaństwa w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Na pierwszym roku studiów spotkał się z Jackiem Wójcikiem, który odwiedzał Gniezno i zainspirowany przez Założyciela utworzył w seminarium grupę Ruchu Maitri. Klerycy wysłali wtedy kilka ton paczek do Kalkuty. Po święceniach, 28.05.1983 r. został skierowany do parafii św. Marcina w Jarocinie. W 1985 roku skierowany przez Prymasa Polski Józefa kard. Glempa na studia specjalistyczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie z teologii duchowości. W tym okresie rozwija się współpraca z Ruchem Maitri w Warszawie i w wielu ośrodkach w całej Polsce. W tym czasie utrzymuje bliski kontakt z bp. Edwardem Samselem odpowiedzialnym za ruchy katolickie w Polsce. Poznaje także ks. Bronisława Bozowskiego. Spotyka Matkę Teresę z Kalkuty.

Po obronie doktoratu z teologii duchowości od lutego 1991 pracuje w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie na stanowisku Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży. Organizował udział młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej w VI Światowym Dniu Młodzieży w Częstochowie, organizator Krajowego Forum Młodzieży w Gnieźnie w roku 1997. Reaktywował działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Od 1991 r. przez osiemnaście lat wykładał teologię duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był proboszczem w Modliszewku, Mogilnie a od roku 2014 jest proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Mieścisku i św. Wojciecha w Budziejewku. Z zamiłowania jest żeglarzem. W 2010 r. opłynął przylądek Horn. Wydaje książki prozą i poezję.

Podczas obrad 375 Zebrania Plenarnego w Warszawie w dniach 13 – 14 marca 2017 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała ks. Andrzeja Panasiuka na Duszpasterza Krajowego Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri na pięcioletnią kadencję.

Jest autorem poniższych książek:

- „Przyłóż ucho do kamieni” (I-2005, II-2007),

- „Sercem odmierzane” (2006),

- „Nad horyzontem duszy” (2008),

- „Wiersze z końca świata” (2017)

 

W ramach rozważań biblijnych ukazały się dotychczas następujące pozycje:

- „Z Jonaszem na falach i na pustyni” (2020),

- „Czasy Hioba” (2020),

- „Śpiew o Pieśni nad Pieśniami” (2020)