lublin 

 

Konferencja wielkopostna w Lublinie

Homilia na II Niedzielę Wielkiego Postu

 

 


 

Artykuł z 42 Spotkania Krajowego Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri".

 

 

 


Rekolekcje 2018 już za nami. Minęły jako wydarzenie, jako spotkanie. Słowa jednak nie przemijają. Możemy do nich wracać, możemy rozmyślać. Na stronie Duszpasterza Krajowego zamieściliśmy w „Nagraniach” konferencje, homilie i świadectwa. Jest to także wyjście ku tym, którzy nie mogli przyjechać w lipcu do domu rekolekcyjnego.

Tematyka rekolekcji związana była z „Żywym Kościołem”, którego nie przemogą bramy piekielne. Maitri ma być „Żywym Kościołem”, więc: „Trwajmy w nauce Apostołów, trwajmy w braterskiej wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (por. Dz 2,42).

 

 rekolekcje 2018

 

 

 


Trwajmy w nauce Apostołów - pieśń