Dzień Adopcji Serca - 21 września 2019 r. - Poznań

                  

Kazanie  - ks. Andrzej Panasiuk

Artykuł z Dnia Adopcji Serca

 


Rekolekcje Maitri - 1-5 maja 2019 r. - Poznań

Maitri Rekolekcje Poznan 

 poznan 2019

1. Spotkanie w milczeniu_nauka wstępna - ks. Andrzej Panasiuk

 2. Owocem ciszy jest modlitwa - ks. Andrzej Panasiuk

3. Słuchać Boga bardziej niż ludzi - ks. Andrzej Panasiuk

4. Owocem modlitwy jest wiara - ks. Andrzej Panasiuk

 

5. Niewiasta - Znak na Niebie - ks. Andrzej Panasiuk

6. Owocem wiary jest miłość - ks. Andrzej Panasiuk

7. Serce Maryi - trzykroćprzedziwna miłość - ks. Andrzej Panasiuk

8. Błogosławiona strona - ks. Andrzej Panasiuk

9. Owocem miłości jest służba - ks. Andrzej Panasiuk

 

 

 

lublin 

 

Konferencja wielkopostna w Lublinie

Homilia na II Niedzielę Wielkiego Postu

 

 


 

Artykuł z 42 Spotkania Krajowego Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata "Maitri".

 

 

 


Rekolekcje 2018 już za nami. Minęły jako wydarzenie, jako spotkanie. Słowa jednak nie przemijają. Możemy do nich wracać, możemy rozmyślać. Na stronie Duszpasterza Krajowego zamieściliśmy w „Nagraniach” konferencje, homilie i świadectwa. Jest to także wyjście ku tym, którzy nie mogli przyjechać w lipcu do domu rekolekcyjnego.

Tematyka rekolekcji związana była z „Żywym Kościołem”, którego nie przemogą bramy piekielne. Maitri ma być „Żywym Kościołem”, więc: „Trwajmy w nauce Apostołów, trwajmy w braterskiej wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (por. Dz 2,42).

 

 rekolekcje 2018

 

 

 


Trwajmy w nauce Apostołów - pieśń