Start

Rekolekcje Internetowe dla Maitri z Mieściska 
Idźcie i głoście...
 
 
rekolecje online
 
 
Konferencja 1 - Głoście Ewangelię -  ks. Andrzej Panasiuk
 
 
Konferencja 2 - Głoście Nawrócenie - ks. Andrzej Panasiuk
 
 
Konferencja 3 - Głoście Sprawiedliwość - ks. Andrzej Panasiuk
 
 
Homilia 1 - ks. Andrzej Panasiuk
 
 
Konferencja 4 - Głoście Miłość - ks. Andrzej Panasiuk
 
 
Konferencja 5 - Głoście Jezusa Chrystusa - ks. Andrzej Panasiuk
 
 
Homilia 2 - ks. Andrzej Panasiuk
 
 
Zakończenie rekolekcji